Käyttöehdot

1. Owela on VTT:n verkkopalvelu, jossa kuluttajat voivat osallistua uusien tuotteiden ja palvelujen ideointiin ja kehittämiseen. Owelan käyttäjäksi voi liittyä kuka tahansa.

2. Kaikilla Owelan käyttäjillä on oikeus lisätä ja kommentoida ideoita julkisessa Ideatuubissa. VTT ei vastaa Ideatuubiin jätettyjen ideoiden jatkokehittämisestä, vaan ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä.

3. Erillisiin projekteihin osallistuminen vaatii liittymisen kyseisen projektin työtilaan Owelassa. Projektityötiloissa oleva sisältö näkyy vain kyseisen projektin osallistujille. Osaan projekteista voivat liittyä kaikki Owelan käyttäjät, kun taas osa projekteista on rajattuja pienemmille kohderyhmille.

4. Owelan käyttäjät saavat sähköpostitse kutsuja uusiin projekteihin noin kerran kuussa. Sähköpostiasetuksia voi vaihtaa omalla profiilisivulla.

5. Owelassa on moderaattorit, jotka

  • valvovat Owelan toimintaa
  • voivat poistaa epäasiallisia ja pitkään kommentoimatta tai jatkoideoimatta olleita ideoita
  • voivat osallistua Owelassa ideointiin samoin kuin peruskäyttäjätkin

6. Lähellä kaupallistamista olevia keksinnöllisiä ideoita ei suositella jätettäväksi Owelaan, sillä Owelaan jätetyt ideat ovat vapaasti kaikkien nähtävillä.

7. Owelaan laitettavat tiedot eivät saa sisältää mitään yritysten tai yhteisöjen liike- tms. salaisuuksia, jotka ovat salassapidettävää tai luottamuksellista tietoa.

8. Käyttäjät saavat aktiivisuuspisteitä kaikesta toiminnastaan Owelassa, ja käyttäjät voidaan listata sivulla aktiivisuusjärjestyksessä. Julkisella Owela-sivustolla näytetään vain julkiseen Ideatuubiin ja blogiin osallistuneita käyttäjiä. Kussakin projektityötilassa on oma erillinen pistejärjestelmänsä.

9. VTT käyttää Owelaa myös tutkimustarkoituksiin eli kaikkia Owelaan kirjoitettuja viestejä voidaan hyödyntää tutkimusaineistona. Owelasta saatujen tietojen perusteella tuotetusta julkisesta tutkimusaineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.