Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste VTT:n Owela-palvelun käyttäjätietokannalle

1. Rekisterinpitäjä

VTT
PL1000
02044 VTT
P. +358 20 722 111

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Katri Grenman
+358 20 722 111
owela (at) vtt.fi

3. Rekisterin nimi

VTT:n Owela-palvelun käyttäjätietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Owela-palvelun tutkijoiden ja käyttäjien välinen yhteydenpito sekä käyttötilastointi tutkimustarkoituksia varten. Käyttäjän suostumuksesta hänelle voidaan lähettää Owelaa koskevia tiedotteita ja ilmoituksia uusista käyttäjätutkimuksista. Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Henkilöt ovat omalla suostumuksellaan antaneet Owela-palvelun käyttöön henkilötietojaan (Henkilötietolain 8§).

5. Rekisterin tietosisältö

Kaikki henkilöstä tallennettavat tiedot ilmenevät projektikohtaisesta rekisteröintilomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Rekisteröintilomakkeessa pakolliset tiedot on erikseen mainittu, muut ovat vapaaehtoisia.

 • Käyttäjätunnus (aina pakollinen)
 • Salasana (aina pakollinen)
 • Sähköpostiosoite (aina pakollinen)
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostitiedotteiden kielet
 • Julkinen profiili: käyttäjän oma esittely, kuva ja linkki muualla olevaan profiiliin

Käyttäjä saa itse päättää tietojensa julkisuusasteen. Oletuksena vain käyttäjätunnus on julkinen.

Lisäksi rekisterissä on aktiivisuuspisteet sekä projektit, joihin käyttäjä on liittynyt sekä käyttäjän palveluun syöttämät ideat ja kommentit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä Owela-palveluun tai päivittäessä omia tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

VTT ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. VTT voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Käyttäjärekisterin tietoja säilytetään palvelimella, johon ainoastaan Owelan ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on pääsyoikeudet (käyttäjätunnus ja salasana). Tietoja käsittelevillä henkilöillä on VTT:n kanssa voimassa oleva työsopimus, joka sisältää luottamuksellisten tietojen salassapitovelvoitteen.

Käyttäjätiedot poistuvat rekisteristä heti, kun käyttäjä itse poistaa tietonsa. Jos käyttäjä haluaa poistaa rekisteristä myös pakollisina vaaditut tiedot (käyttäjätunnus, salasana, sähköposti), hän voi ottaa yhteyttä Owelan ylläpitoon.

Henkilötietolaki (523/99), http://www.finlex.fi