Mikä Owela on?

Owela on VTT:n avoin innovaatiotila, jossa kehitetään tulevaisuuden tuotteita ja palveluja. Owelassa kohtaavat aktiiviset kuluttajat, yritysten edustajat, julkishallinto ja tutkijat.

Mitä Owelassa tapahtuu?

Suurin osa ideoinneista tapahtuu projektitiloissa, joissa pääset kertomaan toiveistasi ja kokemuksistasi eri aihepiireihin liittyen, antamaan palautetta ideoista ja testaamaan uusia tuotteita. Ideatuubi on avoin kohtaamispaikka idearikkaille ihmisille. Siellä voit jakaa ideoita, jotka eivät liity käynnissä oleviin projekteihin, ja kehittää niitä eteenpäin muiden käyttäjien kanssa. Ideatuubiin jätetyt ideat ovat kaikkien vapaasti nähtävissä ja hyödynnettävissä, eikä VTT vastaa niistä.

Kenelle Owela on tarkoitettu?

Owela on avoin kaikille kuluttajille ja kansalaisille, jotka ovat kiinnostuneita ideoimaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden tuotteisiin ja palveluihin. Lue lisää ja liity käyttäjäksi!

Yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja tutkimuslaitokset voivat toteuttaa Owelassa yhteiskehittämisen projekteja, joihin kutsutaan mukaan aiheesta kiinnostuneita käyttäjiä. Lue lisää Owelan tarjoamista palveluista!

Millaisia menetelmiä Owelan tutkimuksissa käytetään?

Owela tukee käyttäjälähtöisen suunnittelun ja yhteiskehittämisen menetelmiä, kuten ryhmäkeskusteluja, chatti-ideointia, päiväkirjoja, tarinankerrontaa, konseptiarviointeja ja ryhmätestausta. Laadulliseen tutkimukseen voidaan yhdistää kyselyitä, gallupeja, äänestyksiä ja arviointeja. Owelaa käytetään käyttäjätutkimuksen tukityökaluna myös reaalimaailman Living Lab -tutkimuksissa, joissa alueen asukkaat osallistuvat uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen sekä kokeilevat niitä omassa arjessaan.

Kuka Owelan toiminnasta vastaa?

Owela on VTT:n kehittämä ja ylläpitämä palvelu, joka on ollut aktiivisessa käytössä vuodesta 2007 asti. Käytännön tutkimuksia toteuttaa 14 hengen Owela-tutkijoiden tiimi, jolla on vankka kokemus Owela-projektien suunnittelusta, fasilitoinnista ja tulosten analysoinnista. Autamme mielellämme yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita muotoilemaan omat kehityshaasteet Owela-projekteiksi ja osallistumme keskusteluun kuluttajien kanssa Owelassa.

Lisätietoa Owelasta

Owela-tiimi: owela@vtt.fi
Katri Grenman, katri.grenman@vtt.fi, +358 20 722 7514
Kaisa Vehmas, kaisa.vehmas@vtt.fi, +358 20 722 7443

Owelalainen
Yrityksille