Pirjo Friedrich

Verkkotyökaluja kestävän kehityksen vaatebisnekseen

VTT:llä valmistellaan EU-projektia, jossa tavoitteena on edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää vaateteollisuutta sekä helpottaa kuluttajia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja vaatteita ostaessa ja käyttäessä sekä käytön jälkeen.

Ideana on kehittää sosiaalisen median toimintamalleja ja työkaluja, jotka mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja kestävän vaatetuksen ympärille.

Millaisia ekologista kuluttamista tukevia palveluita netissä voisi olla? Millaista tietoa itse kaipaisit vaatteita ostaessa? Tiedätkö, mikä on ekologisin tapa huoltaa vaatteita? Mitä vaatteillesi voisi tapahtua sen jälkeen, kun et itse enää käytä?