eero hauskamaa

laatua pankkiasiointiin

verkkoasioinnin suosion kasvaessa myös rahoitusalan organisaatiot ovat uudistaneet palveluprosessejaan paremmin nykyaikaisen tietoyhteiskunnan tarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi. Totuuden nimessä on kuitenkin todettava, että kyseisten palvelujen kehitys etenee yleensä enemmistöperiaatetta noudattaen. Täten nyt voisi olla hyvä aika pohtia mitä laadukkaalla pankkipalvelulla erityisryhmien näkökulmasta tarkoitetaan ja mihin suuntaan sitä tulisi jatkossa kehittää. Toisin sanoen millä perustein pankkipalveluja voidaan pitää saavutettavina ja kuinka näiden saavutettavuus todennetaan.

2 kommenttia